Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε όλες τις Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα, τις τροποποιήσεις τους, αλλά και τυχόν Αποφάσεις Απένταξης Πράξεων.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για το δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

- Το Πρόγραμμα με μια ματιά

- Συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις ενταγμένες πράξεις και

Όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα:

Άξονας Προτεραιότητας 1 "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας"

 1. Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση )
 2. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 3. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση )
 4. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 5. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πολιτισμού και βιωματικού τουρισμού στην Τήλο (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 6. Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω (αρχική απόφαση ένταξης1η τροποποίηση)
 7. Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 8. Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω φορητών συσκευών (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση)
 9. Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 10. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 11. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ενίσχυσης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος Νισύρου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση)
 12. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό   (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση )
 13. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔιΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 14. Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ - ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
 15. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 16. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρχική απόφαση ένταξης  - 1η τροποποίηση)

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 3. Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 6. Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"
 7. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 8. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 9. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 10. Eνίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου
 11. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 12. Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση - 4η τροποποίηση)
 13. Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση) 
 14. Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 15. Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 16. Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση )
 17. Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 18. Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση
 19. Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης
 20. Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για το Δήμο Μήλου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 21. Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 22. Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση 4η τροποποίηση)
 23. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 24. Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 25. Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 26. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση) 
 27. Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 28. Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 29. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 30. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 31. Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 32. Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 33. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου  (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποίηση )
 34. Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση - 3η τροποποιήση -4η τροποποίηση)
 35. Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου  (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση)
 36. Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση -3η τροποποίηση)
 37. Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου (αρχική απόφαση ένταξης, 1η τροποποίηση, 2η τροποποίηση)
 38. Προστασία και ανάδειξη πάρκου "Ροδίνι" (αρχική απόφαση ένταξης, 1η τροποποίηση2η τροποποίηση)
 39. Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση 2η τροποποίηση -3η τροποποίηση)
 40. Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού  (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση -  2η τροποποίηση)
 41. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαρίας  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 42. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση)
 43. Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 44. Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης, 1η τροποποίηση, 2η τροποποίηση ,3η τροποποίηση, 4η τροποποίηση, 5η τροποποίηση , 6η τροποποίηση)
 45. Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι Ακαντιάς έως τη νέα μαρίνα Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης, 1η τροποποίηση)
 46. Χώρος στάθμευσης και πρόσβαση στην παραλία περιοχής Ζέφυρος, νήσου Ρόδου

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»

 1. Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση -  2η τροποποίηση)
 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 3. Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 4. Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 5. Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)  (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση  2η τροποποίηση -3η τροποποίηση)
 6. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου (αρχική απόφαση ένταξης 1η τροποποίηση  2η τροποποίηση)
 7. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση  2η τροποποίηση)
 8. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου
 9. Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων
 10. Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας
 11. Μελέτη Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου
 12. Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 13. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
 14. Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου
 15. Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 16. Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου
 17. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω
 18. Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"
 19. Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω
 20. Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Καλυμνίων
 21. Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου
 22. Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας
 23. Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου
 24. Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου
 25. Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου
 26. Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου
 27. Bρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου
 28. Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο
 29. Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο
 30. Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου
 31. Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου
 32. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου
 33. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου
 34. Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου
 35. Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου
 36. Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω
 37. Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου
 38. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 39. Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου
 40. Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας, Δήμου Άνδρου
 41. Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο
 42. Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου
 43. Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Καλύμνου

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

 1. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 2. Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον Νομό Δωδεκανήσου
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων
 5. Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης
 6. Εναρμόνιση ΟΙκογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016
 7. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017 (αρχική απόφαση ένταξης - 1 τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 8. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018
 9. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019 (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 10. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020
 11. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2020-2021
 12. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022
 13. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων
 14. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 15. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 16. Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου
 17. Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Κω
 18. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) 2015-2016
 19. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) 2016-2017
 20. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) για το σχολικό έτος 2017-2018
 21. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)
 22. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)
 23. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)
 24. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΑμεΑ)
 25. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 2015-2016
 26. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018
 27. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021
 28. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023
 29. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω
 30. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου
 31. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου
 32. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Σύρου
 33. Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"
 34. Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ στη Ρόδο
 35. Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω
 36. Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου
 37. Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 38. Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου
 39. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων
 40. Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων
 41. Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ν. Ρόδου
 42. Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων ν. Ρόδου
 43. Πρόγραμμα υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο
 44. Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 45. Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 σε χώρους φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων
 46. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 47. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου
 48. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου
 49. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου
 50. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά
 51. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας
 52. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου
 53. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου
 54. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
 55. Κέντρο Κοινότητας Καρπάθου
 56. Κέντρο Κοινότητας Ρόδου με παράτημα ρομά
 57. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
 58. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 59. ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου
 60. ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
 61. ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου
 62. ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ" (Αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 63. ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 64. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 65. Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου
 66. Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου
 67. Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 68. Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω, ΑΡΣΙΝΟΗ

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»

 1. Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης
 3. Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγίστης
 4. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού
 5. Αφαλάτωση Ηρακλειάς
 6. Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου
 7. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου
 8. Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου
 9. Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων
 10. Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου
 11. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης
 12. Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου
 13. Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου
 14. Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου
 15. Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης
 16. Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου
 17. Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας
 18. Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου
 19. Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων
 20. Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης
 21. Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 22. Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου
 23. Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 24. Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού
 25. Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού
 26. Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ»

 1. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΤΠΑ (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 2. Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΤΠΑ (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 3. Προμήθειες ΕΤΠΑ
 4. Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
 5. Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ»

 1. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ
 2. Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ

Ενταγμένες πράξεις στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ

 1. Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης
 2. Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας
 3. Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω
 4. Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας
 5. Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου
 6. Ύδρευση Εμπορείου Θήρας
 7. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας
 8. Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας
 9. Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου
 10. Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου
 11. Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου (αρχική απόφαση ένταξης, 1η τροποποίηση, 2η τροποποίηση, 3η τροποποίηση, 4η τροποποίηση)
 12. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού

Ενταγμένες πράξεις στο ΠΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ

 1. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ
 2. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: ΑΝΕΤΚΥ
 3. Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανιών – Απολλώνων - Σαλάκου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου
 4. Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου
 5. Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου
 6. Πράξεις Υπομέτρου 16.1-16.2
 7. Δράσεις 19.2.2 και 19.2.3, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 8. Δράσεις δημοσίου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.2, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 9. Δράσεις δημοσίου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.3, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 10. Δράσεις δημοσίου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.4, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 11. Δράσεις δημοσίου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.5, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 12. Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.1, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
 13. Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.2, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
 14. Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.3, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
 15. Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.4, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
 16. Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα υποδράσης 19.2.4.5, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων

Μελέτες για την προετοιμασία έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Πίνακας χρηματοδοτούμενων μελετών