5η τροποποίηση & Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την πρόσκληση των φορέων ΚΑΛΟ

5η τροποποίηση & Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την πρόσκληση των φορέων ΚΑΛΟ

Αναρτήθηκαν η 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΝΑΙΓ111 "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" καθώς και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης.