Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο αντικατάστασης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο αντικατάστασης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

 

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 270 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία