Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων στήριξης για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ

Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων στήριξης για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ

ΠΑΑ

Δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για τη Δράση 2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχετικά αρχεία