Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης “Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης “Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την απόφαση με όλες τις ερωτήσεις/απαντήσεις.

Σχετικά αρχεία