Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30 Δεκ 2021
Αναρτήθηκε η 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης  υποβολής προτάσεων “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, η οποία αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού από €1.000.000 σε €1.500.000.
ΚΑΛΟ
28 Δεκ 2021
Η πρόσκληση με α/α 107 τροποποιήθηκε ως προς το σημείο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο οποίο προστέθηκε η παράγραφος:
”Κατ’ εξαίρεση οι Δικαιούχοι, Επιχειρήσεις στις οποίες i) η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή ii) ήταν κλειστές με κρατική...
nisida
19 Νοε 2021

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε 4 εκ. ευρώ για να καλύψει για 1.608 θέσεις.
Στη φωτογραφία ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου στη Σαντορίνη.
Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου
4 Νοε 2021

Οι δύο δομές εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 520 χιλ. ευρώ.
ΕΚΤ
26 Οκτ 2021
 
 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 30/11/2021.
Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ.
ΝΗΣΙδΑ
27 Σεπ 2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εγκαινιάζει δημόσια ανοικτή διαβούλευση του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027.
Με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, θέτουμε το κείμενο του...
διαβούλευση
21 Σεπ 2021

Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 29/10/2021.
Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ.
ΝΗΣΙδΑ
13 Σεπ 2021

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.
ΔΣ Ίου
2 Σεπ 2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Αρχή Σχεδιασμού, ανακοινώνει την έναρξη της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.
Το πλήρες κείμενό της είναι αναρτημένο στη...
ΣΜΠΕ

Σελίδες