Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25 Αυγ 2021

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά της απόφασης απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου...
Νησίδα
24 Αυγ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 236 χιλιάδες ευρώ.
 
ΣΥΔ
23 Αυγ 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα φτάνει τα 1,8 εκ. ευρώ.
Παιδικός σταθμός
18 Αυγ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», αυξήθηκε από 5,7 σε 10,5 εκ. ευρώ.
ΝΣ Σύρου
23 Ιούλ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.
ΔΣ Αδάμαντα Μήλου
22 Ιούλ 2021

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στο Νότιο Αιγαίο, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 8 και παράτημα VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ), κατόπιν υποβολής της πρότασης ηλεκτρονικά, τα έντυπα Ι1 και Ι2 θα πρέπει να αποσταλούν και στο πρωτόκολλο...
ΚΑΛΟ
15 Ιούλ 2021

Με τη νέα αυτή αύξηση, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο 1 εκ. ευρώ.
 
Βαρδάκειο
14 Ιούλ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου διπλασιάζεται με την αύξησή του σε 4,6 εκ. ευρώ.
Κάστρο Νάξου
13 Ιούλ 2021

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 950 χιλ. ευρώ.
Νοσοκομείο Ρόδου
1 Ιούλ 2021
Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους και αφορά επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 9,2 εκ. ευρώ και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο www.prasinotameio.gr, είναι έως τον Ιούνιο του 2022.
Περισσότερες πληροφορίες στους...
Πράσινο Ταμείο

Σελίδες