Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23 Ιούν 2021
Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης.
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, την 1η τροποποίηση του αρχείου ερωτήσεων απαντήσεων, καθώς και τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα.
 
28 Μάι 2021
Αναρτήθηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα.
26 Μάι 2021

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων του Προγράμματος ΝΗΣΙδΑ κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), δείτε το συνημμένο εγχειρίδιο με τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν.
Νησίδα
12 Μάι 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης / καταβολής της επιχορήγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι ανοικτή.
Τα αιτήματα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα, όπως αυτά...
Νησίδα
11 Μάι 2021

Αναρτήθηκε η 5η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 
Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.
Νησίδα
26 Απρ 2021

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Υπομέτρου "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
ΠΑΑ

Σελίδες